Oznámení č. o6/c15/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1984-c15-o6
Částka 15/1984
Platnost od 16.08.1984
Účinnost od 01.04.1984
Aktuální znění 01.04.1984

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slavenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 172 ods. 7 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 30/1983 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, s ústrednými orgánmi SSR, so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov úpravu zo 6. 3. 1984 č. 31-1195/84, ktorou sa zrušuje úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. IV-3924/1978 o ústavnej sociálnej starostlivosti, uverejnená v čiastke 6/1978 Spravodajcu MPSV SSR a registrovaná v čiastke 11/1978 Zb.

Úprava nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984 a bude uverejnená v čiastke 2/1984 Spravodajcu MPSV SSR. Možno do nej nazrieť na Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR.

Souvislosti

Ruší
o9/c11/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1984 Aktuální znění (exportováno 18.07.2019 17:46)
0. 01.04.1984 Vyhlášené znění