Oznámení č. o5/c14/1984 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1984-c14-o5
Částka 14/1984
Platnost od 03.08.1984
Vyhlášené znění 03.08.1984

Federální ministerstvo spojů

vydalo výnos č. j. 3500/84 - P/1 ze dne 3. 2. 1984, kterým se doplňuje Poštovní sazebník. Jeho obsahem je vyhlášení maloobchodních cen obálek pro cenné psaní ve formátu C4 a C5.

Výnos nabyl účinnosti dnem 29. března 1984 a ve Věstníku federálního ministerstva spojů je uveden jako opatření č. 65 v částce 7-8 ze dne 29. března 1984. Do Věstníku FMS lze nahlédnout u každé pošty a organizace spojů.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 03.08.1984 Vyhlášené znění