Nařízení vlády č. 7/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1984-7
Částka 2/1984
Platnost od 14.02.1984
Účinnost od 14.02.1984
Aktuální znění 14.02.1984

7

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 10. února 1984,

kterým se upravuje splatnost dodatkového odvodu za rok 1983 některými zemědělskými organizacemi

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

Dodatkový odvod za překročení závazného limitu odběru nafty motorové a topné v kalendářním roce 1983, který jsou povinny odvádět organizace podléhající dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani, 1) je splatný nejpozději do 15. března 1984.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
161/1982 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu
Odkazuje na
161/1982 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu
103/1974 Sb. Zákon o zemědělské dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.02.1984 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 17:21)
0. 14.02.1984 Vyhlášené znění