Vyhláška č. 129/1984 Sb.Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1984-129
Částka 28/1984
Platnost od 11.12.1984
Účinnost od 01.01.1985
Zrušeno k 02.01.1989
Minulé znění 01.01.1985 - 01.01.1989

129

VYHLÁŠKA

Slovenského cenového úradu

z 20. júla 1984

o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Účinnost: 11. prosince

Platnost: 11. prosince 1984

Uveřejněno v: čá 28/1984 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
113/1985 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
122/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
Odkazuje na
28/1984 Sb. Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1985 - 01.01.1989
0. 11.12.1984 Vyhlášené znění