Redakční oznámení č. 9/1983 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1983-9
Částka 1/1983
Platnost od 17.01.1983
Účinnost od 17.01.1983
Aktuální znění 17.01.1983

9

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

v zákonu č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, ve slovenském vydání

1. Strana 526

Bod 4. - § 47 odst. 3 má správně znít: "Ak na návrh podaný do troch rokov od uzavretia zmluvy nedošlo k rozhodnutiu príslušného orgánu alebo k registrácii, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili."

2. Strana 529

Bod 30. - § 263a má správně znít: "Ak organizácia zhotovuje občanovi stavbu na objednávku, zodpovedá za poškodenie alebo zničenie jeho stavby až do prevzetia zhotovenej stavby, ledaže by ku škode došlo aj inak."

3. Strana 530

Bod 51. - § 490 odst. 2 třetí věta má správně znít: "Na zmluvu o prevode budovy, ktorá je v súkromnom vlastníctve, a na zmluvu o prevode alebo prenájme poľnohospodárskeho (lesného) pozemku je potrebný súhlas národného výboru, ledaže by išlo o prevod do socialistického spoločenského vlastníctva."

Redakce

Souvislosti

Je odkazován z
51/1983 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach
50/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív
47/1983 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
Odkazuje na
131/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.01.1983 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 10:11)
0. 17.01.1983 Vyhlášené znění