Vyhláška č. 74/1983 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1983-74
Částka 15/1983
Platnost od 13.07.1983
Účinnost od 13.07.1983
Aktuální znění 13.07.1983

74.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 8. června 1983,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb.

Ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 36 odst. 1 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích:


Čl. I

Příloha 1 vyhlášky ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb., se doplňuje takto:

Položka G sazebníku I se doplňuje o body č. 4 a č. 5, které zní:

4. smlouvy o zřízení, změně nebo zrušení věcného břemene 100 Kčs

5. smlouvy o výstavbě nového domu s byty v osobním vlastnictví, *) jejich změny a doplňky 100 Kčs


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 52/1968 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb.

Souvislosti

Mění
25/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích
Odkazuje na
52/1968 Sb. Usnesení předsednictva Národního shromáždění o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů
25/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích
24/1964 Sb. Zákon o notářských poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.07.1983 Aktuální znění (exportováno 19.09.2020 23:12)
0. 13.07.1983 Vyhlášené znění