Oznámení č. o4/c9/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-c9-o4
Částka 9/1982
Platnost od 06.05.1982
Účinnost od 01.04.1982
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.04.1986 - 15.01.1992

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo

3. dne 5. ledna 1982 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos o odměňování dělníků.

Výnos se vztahuje na pracovníky dělnických povolání v organizacích v působnosti ministerstva obchodu ČSR a v organizacích státního obchodu řízených národními výbory i na tyto organizace.

Pro pracovníky, na které se vztahuje tento výnos, pozbývá platnosti výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 31. března 1976 č. 7/1978 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 9/1977 Sb.) o odměňováni dělníků v organizacích státního obchodu, ve znění výnosu ministerstva obchodu České socialistické republiky ze dne 8. prosince 1979 č. 16/1979 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 4/1980 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1982 a byl uveřejněn v částce 1/1982 Věstníku MO ČSR pod poř, č. 3;

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 30. ledna 1986, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982 Věstníku MO ČSR o odměňování dělníků (reg. - částka 9/1982 Sb.). Novela výnosu nově upravuje podmínky pro poskytování příplatků za práci v odpoledních směnách a příplatků za práci v nočních směnách. Výnos nabude účinnosti dnem 1. dubna 1986 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky v částce 2/1986 pod pořadovým číslem 4. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu obchodu České socialistické republiky.

Souvislosti

Je měněn
o7/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c10/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o5/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c3/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c9/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.04.1986 - 15.01.1992 o7/c7/1986 Sb.
4. 01.01.1986 - 31.03.1986 o4/c24/1985 Sb.
3. 31.03.1985 - 31.12.1985 o2/c10/1985 Sb.
2. 01.01.1985 - 30.03.1985 o7/c22/1984 Sb.
1. 01.04.1982 - 31.12.1984
0. 01.04.1982 Vyhlášené znění