Oznámení č. o7/c13/1982 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-c13-o7
Částka 13/1982
Platnost od 25.06.1982
Účinnost od 01.07.1982
Aktuální znění 01.07.1982

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 4 a 7 vládního nařízení č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém ústave, v dohodě s ministerstvem financí ČSR výnos ze dne 4. března 1982 čj. 13 204/OEVH/1/82, kterým se stanoví úhrady nákladů za výkony Českého hydrometeorologického ústavu.

Výnosem se stanoví úhrady nákladů za hydrometeorologické výkony a za ověřování a cejchování přístrojů pro hydrometeorologii, úhrady nákladů podle sazebníku uvedeného v příloze tohoto výnosu, nebo jde li o hydrometeorologické výkony v sazebníku neuvedené, úhrady podle individuální kalkulace.

Výnosem se zrušuje výnos ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 33, kterým se stanoví náhrady za práce konané Hydrometeorologickým ústavem čj. 20 790/06 ze dne 22. března 1965, který byl uveřejněn ve Věstníku MZLVH částka 13/1965 a byl registrován v částce 45/1965 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dne 1. července 1982, a je uveřejněn v plném znění i se sazebníkem jako přílohou ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 8/1982 pod poř. č. 9

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Souvislosti

Ruší
o1/c45/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
96/1953 Sb. Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1982 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:19)
0. 25.06.1982 Vyhlášené znění