Zákon č. 72/1982 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-72
Částka 14/1982
Platnost od 30.06.1982
Účinnost od 01.07.1982
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Minulé znění 01.07.1982 - 31.12.2006

72

ZÁKON

ze dne 23. června 1982,

kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce

Federální shromáždění Československé scoialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 55/1975 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis § 105 zní:

"Dodatková dovolená a zvláštní dodatková dovolená".

2. § 105 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů stanoví, za jakých podmínek a v jaké délce mají nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí při těžbě nerostů, pokud odpracují směny stanovené těžebním režimem na sobotu, a za jakých podmínek mohou čerpat tuto dovolenou až do konce příštího kalendářního roku".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.


Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.

Souvislosti

Mění
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je zrušen předpisem
262/2006 Sb. Zákoník práce
Je odkazován z
262/2006 Sb. Zákoník práce
85/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
126/1994 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
74/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
167/1991 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
52/1987 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
22/1985 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce
111/1984 Sb. Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce
Odkazuje na
55/1975 Sb. Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1982 - 31.12.2006
0. 30.06.1982 Vyhlášené znění