Redakční oznámení č. 65/1982 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-65
Částka 12/1982
Platnost od 14.06.1982
Účinnost od 14.04.1982
Aktuální znění 14.04.1982

65

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskové chyby

ve výnosu Federálního statistického úřadu čj. 710/1982 o sledování překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků, v českém a slovenském vydání

Ve výnosu Federálního statistického úřadu registrovaném v částce 7 Sbírky zákonů ročníků 1982 je chybně uvedeno: ve spojení s § 3 nařízení vlády ČSSR č. 37/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu...". Správně má být: ".....ve spojení s § 3 nařízení vlády ČSSR č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu...".

Souvislosti

Mění
o2/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
40/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
37/1982 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.04.1982 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 13:23)
0. 14.04.1982 Vyhlášené znění