Vyhláška č. 29/1982 Sb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-29
Částka 4/1982
Platnost od 09.03.1982
Účinnost od 01.04.1982
Zrušeno k 02.07.1990
Minulé znění 01.04.1982 - 01.07.1990

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 10. novembra 1981,

o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členami súborov ľudových hudobníkov

Účinnost: 9. března 1982

Platnost: 9. března 1982

Uveřejněno v: čá 4/1982 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
141/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
140/1982 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
Odkazuje na
4/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1982 - 01.07.1990
0. 09.03.1982 Vyhlášené znění