Vyhláška č. 16/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-16
Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 01.02.1982
Zrušeno k 16.01.1984 (2/1984 Sb.)
Minulé znění 01.02.1982 - 15.01.1984

16

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. ledna 1982,

kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s Ústřední radou odborů a zúčastněnými ústředními orgány:


Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 101/1979 Sb. se nahrazují zněním uvedeným v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.


Čl. II

Ustanovení § 5 odst. 4 a § 6 odst. 1 č. 1 písm. g) vyhlášky č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, platí obdobně při používání motorového vozidla s pohonem na motorovou naftu.

Čl. III

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti vyhláška č. 101/1979 Sb., kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1982.


První náměstek:

Ing. Tomášek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/1982 Sb.

Sazby náhrad za používání vlastního osobního vozidla

A. Při pohonu vozidla na benzínovou směs
Druh vozidlaObsah válců v ccmSazba náhrady za 1 km jízdy v Kčs
přesdo
123
moped, motocykl, skútr1500,48
150 250 0,58
250 0,64
motorová tříkolka, motocykl (skútr) s postranním vozíkem0,80
osobní (dodávkový) automobil9001,22
900 1200 1,55
1200 1500 1,75
1500 2000 1,95
2000 2,30
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
osobní (dodávkový) automobil12001500 1,13
1500 2000 1,31
2000 1,50

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/1982 Sb.

Sazby náhrad za používání služebního vozidla

A. Při pohonu vozidla na benzínovou směs
Druh vozidlaObsah válců v ccmSazba náhrady za 1 km jízdy v Kčs
přesdoSazba celkem Rezerva Hodnota benzínu, motorové nafty Sazba pro odečtení rezerva hodnotu benzínu, nafty
123458
moped, motocykl, skútr1500,330,030,240,06
1502500,390,040,280,07
2500,460,040,340,08
motorová tříkolka, motocykl (skútr) s postranním vozíkem0,580,050,410,12
osobní (dodávkový) automobil9009001,000,100,570,33
120012001,190,100,720,37
150015001,340,110,840,39
200020001,420,110,890,42
1,690,131,090,47
B. Při pohonu vozidla na motorovou naftu
osobní (dodávkový) automobil120015000,720,110,220,39
150020000,770,110,240,42
20000,880,130,280,47
a) Vrátí-1i pracovník blokové poukázky na benzín nebo motorovou naftu v důsledku nižší spotřeby pohonné hmoty, zvýší se část náhrady náležející podle sloupce 6 o hodnotu benzínu nebo motorové nafty podle vrácených poukázek, a to až do výše 15 % finanční hodnoty spotřeby benzínu nebo motorové nafty vypočtené podle sloupce 5.
b) Používá-1i pracovník služební vozidlo převážné k vnitroměstské dopravě ve městech nad 50 tisíc obyvatel, může organizace zvýšit část náhrady poskytovanou za spotřebu pohonné hmoty formou blokové poukázky podle sloupce 5 s přihlédnutím ke ztíženým provozním poměrům až o 10 %.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
57/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Mění
57/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Je zrušen předpisem
2/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Ruší
101/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Je odkazován z
17/2002 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o inventarizace a platnosti dvoustranných smluv a dohod mezi Českou republikou a Ruskou federací
2/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
89/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov-cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách
88/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
87/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
57/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
Odkazuje na
101/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
57/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.1982 - 15.01.1984
0. 29.01.1982 Vyhlášené znění