Usnesení č. 13/1982 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-13
Částka 2/1982
Platnost od 29.01.1982
Účinnost od 29.01.1982
Aktuální znění 29.01.1982

13

USNESENÍ

Předsednictva České národní rady

ze dne 14. ledna 1982

o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107

Předsednictvo České národní rady

podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107 v okrese Most a stanoví den jejího konání na pátek 19. února 1982.

Kempný v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
o2/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c11/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
68/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
Odkazuje na
54/1971 Sb. Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.01.1982 Aktuální znění (exportováno 24.01.2020 03:25)
0. 29.01.1982 Vyhlášené znění