Vyhláška č. 113/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1982-113
Částka 22/1982
Platnost od 06.10.1982
Účinnost od 10.01.1983
Aktuální znění 10.01.1983

113

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 30. srpna 1982

o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) U příležitosti 100. výročí úmrtí Karla Marxe se vydávají pamětní stříbrné stokoruny.

(2) Pamětní stříbrné stokoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost stokoruny je 9 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr stokoruny je 29 mm, její hrana je vroubkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamětní stříbrné stokoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky. Pod státním znakem je ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a uprostřed dole při okraji mince lipový list. Uprostřed po stranách státního znaku je umístěno označení hodnoty; vpravo číslo "100", vlevo zkratka "Kčs".

(2) Na rubu pamětní stříbrné stokoruny je portrét Karla Marxe v čelném pohledu. V opise vpravo nahoře je jeho jméno "KAREL MARX", vlevo dole letopočty "1883-1983".

(3) Autorem návrhu pamětní stříbrné stokoruny je akademický sochař Ladislav Kozák, jehož značka "LK" je umístěna na rubu dole.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. ledna 1983.


Ministr:

Ing. Lér CSc. v. r.


 Pamětní stříbrná stokoruna k 100. výročí úmrtí Karla Marxe

 Pamětní stříbrná stokoruna k 100. výročí úmrtí Karla Marxe

Souvislosti

Provádí předpis
35/1954 Sb. Vládní nařízení o pamětních mincích
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě
Je odkazován z
142/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou
Odkazuje na
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.01.1983 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 11:36)
0. 06.10.1982 Vyhlášené znění