Oznámení č. o17/c33/1981 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-c33-o17
Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.01.1983
Minulé znění 01.01.1981 - 31.12.1982

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 22. září 1981 byl v Ulánbátaru podepsán Protokol o vzájemných dodávkách zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou na rok 1982. Protokol vstoupil na základě svého článku 5 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna do 31. prosince 1982.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1981 - 31.12.1982
0. 01.01.1981 Vyhlášené znění