Oznámení č. o8/c3/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-c3-o8
Částka 3/1981
Platnost od 18.02.1981
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 29.05.1990 (218/1990 Sb.)
Minulé znění 01.10.1987 - 28.05.1990

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působení federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 22. srpna 1980 čj.: EP-600-24. 7.1980, o odměňování zdravotnických pracovníků.

Tímto výnosem jsou zrušeny výnosy ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky:

výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-28. 6. 1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků - oznámený v částce 27/1971 Sb.,

výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-29. 6.1971 o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků Státního sanatoria v Praze - oznámený v částce 27/1971 Sb.,

pokyn ze dne 22. července 1971 čj. KP/3-600-19. 7.1971, jímž se stanoví výše příplatku v oborech, do nichž se zdravotničtí pracovníci mimořádně obtížně získávají - oznámený v částce 27/1971 Sb.,

pokyn ze dne 30. prosince 1971 čj. KP/3-600-21. 12. 1971, jímž se upravuje výše příplatku v oboru posudkové služby - oznámený v částce 16/1972 Sb.,

výnos ze dne 28. září 1973 čj. E/PM-600-20. 7.1973, jímž se stanoví výše příplatku zdravotnickým pracovníkům v léčebnách pro dlouhodobě nemocné - oznámený v částce 15/1974 Sb.

pokyn ze dne 28. března 1975 čj. E/PM-600-7. 3. 1975, jímž se stanoví výše příplatku lékařům v oboru nukleární medicíny - oznámený v částce 20/1975 Sb.,

výnos ze dne 28. března 1975 čj. E/PM-600-6. 3.1975, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-28. 6. 1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků - oznámený v částce 20/1975 Sb.,

výnos ze dne 27. března 1975 čj. E/PM-600-11. 3. 1975, kterým se mění výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-29. 6.1971, o úpravě platových poměrů pracovníků Ústavu zdravotní výchovy v Praze - oznámený v částce 20/1975 Sb.,

výnos ze dne 30. ledna 1976 čj. E/PM-600-7. 1. 1976, kterým se mění výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-29. 6. 1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků - oznámený v částce 3/1976 Sb.,

výnos ze dne 27. července 19/6 čj. E/PM-600-11. 5. 1976, kterým se mění výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-28. 6. 1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících - oznámený v částce 25/1976 Sb.,

výnos ze dne 21. září 1976 čj. E/PM-600-30. 8.1976, kterým se stanoví výše příplatku obvodním závodním lékařům pracujícím v některých závodních zdravotnických zařízeních - oznámený v částce 25/1976 Sb.,

výnos ze dne 17. května 1977 čj. E/PM-600-6. 5. 1977, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků - oznámený v částce 5/1978 Sb.,

výnos ze dne 31. ledna 1978 čj. E/PM-600-30. 12. 1977, o dílčí úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků - oznámený v částce 5/1979 Sb.,

výnos ze dne 30. listopadu 1978 čj. E/PM-600-1. 11.1978, kterým se mění výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-28. 6.1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících - oznámený v částce 5/1979 Sb.,

výnos ze dne 13. srpna 1979 čj. E/PM-600-23. 7. 1979, kterým se mění výnos ze dne 30. června 1971 čj. KP/3-600-28. 6. 1971, o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících - oznámený v částce 22/1979 Sb.,

směrnice ze dne 28. února 1977 čj. E/PM-600-25. 1. 1977, o prémiování zubních laborantů - oznámené v částce 11/1977 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980;

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 19. ledna 1983 čj. EP-600-13. 1.1983, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. EP/600-24 7.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 3/1981 Sb.). Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech okresních ústavech (obvodních) národního zdraví, (městských a krajských), v Ústavu národního zdraví NV hl. m. Prahy, na odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR, na odboru zdravotnictví NVP a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 7. listopadu 1983 čj. EP-600-28. 10. 1983, jímž se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 3/1981 Sb.), v platném znění. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1983. Do uvedeného výnosu lze nahlédnout ve všech ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví všech KNV (NV hl. m. Prahy) v České socialistické republice a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem školství České socialistické republiky, ministerstvem obchodu České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 6. prosince 1984 čj. EP-600-22.11.1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 3/1981 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985. Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví všech KNV (NV hl. m. Prahy) v České socialistické republice a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 19. října 1987 čj. EP-600-1.10.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. EP-600-24.7.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 3/1981 Sb.) v platném znění. Výnos upravuje nově nástupní platy zdravotnických pracovníků s vysokoškolským vzděláním a nabyl účinnosti dnem 1. října 1987.

2. výnos ze dne 29. srpna 1980 čj. EP-600-18. 8. 1980, o odměňování zdravotnických pracovníků Státního sanatoria v Praze.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1980.

Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví NV hl. města Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky. Výnos bude též přetištěn v částce 17-20/1980 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR.

Souvislosti

Je měněn
o8/c25/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c6/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o8/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c5/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o19/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o7/c25/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o9/c20/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
218/1990 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků
Ruší
o5/c3/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
22/1979 Sb. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
5/1979 Sb. Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
5/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů
11/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
25/1976 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
3/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Sboru národní bezpečnosti
20/1975 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
15/1974 Sb. Dohoda o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky
16/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
27/1971 Sb. Dohoda o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.10.1987 - 28.05.1990 o8/c25/1987 Sb.
4. 01.01.1985 - 30.09.1987 o11/c7/1985 Sb.
3. 01.12.1983 - 31.12.1984 o4/c6/1984 Sb.
2. 30.05.1983 - 30.11.1983 o7/c10/1983 Sb.
1. 01.09.1980 - 29.05.1983
0. 01.09.1980 Vyhlášené znění