Oznámení č. o5/c2/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-c2-o5
Částka 2/1981
Platnost od 30.01.1981
Účinnost od 01.01.1981
Aktuální znění 01.04.1982

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo:

1. dne 16. září 1980 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR, o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu, ve znění pozdějších předpisů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1981 a byl uveřejněn pod pořadovým číslem 8 v částce č. 6/1980 Věstníku MO ČSR;

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 31. března 1976 č. 5/1976, pozbývá platnosti výnos ze dne 16. září 1980 č. 8/1960 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 2/1981 Sb.).

2. dne 25. září 1980 podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, výnos o úpravě prodeje osobních ochranných pracovních prostředků socialistickým organizacím.

Výnosem se ruší výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 12. ledna 1973 č. 1/1973 Věstníku MO ČSR, o úpravě prodeje osobních ochranných pracovních prostředků mimotržním spotřebitelům v organizacích vnitřního obchodu.

Výnos nabyl účinností dnem 1. ledna 1981 a byl uveřejněn pod pořadovým číslem 9 v částce č. 6/1980 Věstníku MO ČSR;

3. dne 5. listopadu 1980 podle § 133 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem financí ČSR a Českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu směrnice, kterými se mění směrnice ministerstva obchodu ČSR ze dne 25. října 1972 č. 5/1972 Věstníku MO ČSR, pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1981 a byly uveřejněny pod pořadovým číslem 10 v částce č. 6/1980 Věstníku MO ČSR.

Souvislosti

Je měněn
o4/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
160/1949 Sb. Zákon o vnitřním obchodě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.04.1982 o4/c9/1982 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 19:01)
1. 01.01.1981 - 31.03.1982
0. 01.01.1981 Vyhlášené znění