Oznámení č. o3/c14/1981 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-c14-o3
Částka 14/1981
Platnost od 30.06.1981
Účinnost od 01.04.1981
Aktuální znění 01.04.1981

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 27. února 1981 čj. 7958 81-42, kterým se mění výnos ze dne 30. října 1978 čj. 30 021/78 42 o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství, národní podnik, uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a kultury, sešit 12, ročník 1978 a oznámený v částce 11/1979 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1981.

Výnos byl zaslán Státnímu pedagogickému nakladatelství n. p. Praha a je uveřejněn v sešitě č. 3 - 4/1981 Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout ve Státním pedagogickém nakladatelství n. p. Praha, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Souvislosti

Mění
o6/c11/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
11/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1981 Aktuální znění (exportováno 06.08.2020 00:08)
0. 01.04.1981 Vyhlášené znění