Usnesení č. 124/1981 Sb.Usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-124
Částka 34/1981
Platnost od 29.12.1981
Účinnost od 29.12.1981
Aktuální znění 29.12.1981

124

USNESENÍ

Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

ze dne 16. prosince 1981

o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle článku 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. října 1981 č. 102 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav.

Indra v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
102/1981 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
67/1962 Sb. Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
51/1959 Sb. Zákon o výkupu zemědělských výrobků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.12.1981 Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 02:20)
0. 29.12.1981 Vyhlášené znění