Usnesení č. 114/1981 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1981-114
Částka 33/1981
Platnost od 22.12.1981
Účinnost od 22.12.1981
Aktuální znění 22.12.1981

114

USNESENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

ze dne 1. prosince 1981

o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlašuje podle čl. 59 ústavního zákona o československé federaci a podle § 50 zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, doplňovací volbu ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (severovýchodní část okresu Kroměříž ohraničená obcemi Němčice, Pravčice, Třebětice a Záhlinice a severní část okresu Gottwaldov ohraničená obcemi Zádveřice-Raková, Vizovice, Bratřejov a části města Gottwaldov Klečůvka, Kostelec, Lípa, Lužkovice, Ostrata, Příluky, Štípa, Velíková a Želechovice nad Dřevnicí) a stanoví den jejího konání na sobotu dne 23. ledna 1982.

Indra v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
44/1971 Sb. Zákon o volbách do Federálního shromáždění
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.12.1981 Aktuální znění (exportováno 18.06.2019 23:50)
0. 22.12.1981 Vyhlášené znění