Oznámení č. o5/c23/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-c23-o5
Částka 23/1980
Platnost od 30.07.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.06.1997 (o1/c32/1997 Sb.)
Minulé znění 01.01.1981 - 31.05.1997

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací výnos (čj. 671/80-03 ze dne 29. února 1980) o jednotném kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin.

Předmětem výnosu je označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin v informačních soustavách včetně automatizovaných výpočetních systémů a automatizovaných systémů řízení. Měrné jednotky, jejich mezinárodní značky a další charakteristiky jsou uvedeny v jednotném číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin, který tvoří přílohu výnosu.

Zrušuje se výnos Státního statistického úřadu čj. 13/1967 Ú. v. ze dne 10. května 1967 o jednotném číselníku běžných měrných jednotek.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981 s výjimkou nově zahajovaných úloh automatizovaného zpracování dat v oblastech vymezených v čl. 3, pro něž účinnost nabyla dnem 29. února 1980 a byl publikován pod poř. č. 4 v částce 3/1930 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout u všech orgánů státní statistiky.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o1/c32/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin
Odkazuje na
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1981 - 31.05.1997
0. 30.07.1980 Vyhlášené znění