Oznámení č. o7/c13/1980 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-c13-o7
Částka 13/1980
Platnost od 30.04.1980
Účinnost od 01.01.1980
Aktuální znění 01.01.1980

Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky

oznamuje podľa § 117 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), že v zozname mestských a miestnych národných výborov určených v Slovenskej socialistickej republike za stavebné úrady, ktorý bol uverejnený v čiastke 31/1978 Zb. došlo k 1. 1. 1980 k týmto zmenám:

Západoslovenský kraj:

Okres Dunajská Streda

Mestský národný výbor Čalovo

Mestský národný výbor Šamorín.

Souvislosti

Mění
o13/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1980 Aktuální znění (exportováno 28.02.2021 08:51)
0. 01.01.1980 Vyhlášené znění