Redakční oznámení č. 57/1980 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-57
Částka 16/1980
Platnost od 19.05.1980
Účinnost od 19.05.1980
Aktuální znění 19.05.1980

57

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

ve vyhlášce Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě č. 146/1979 Sb., kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Západoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství, slovenského vydání

a

v zákoně č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, českého vydání

a

v zákoně č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, českého vydání

1. V § 1 v písm. f) v 1. bodu ve druhém řádku došlo nedopatřením tiskárny k nesprávnému znění. Místo "v rozsahu písm. a), c);" má být správně "v rozsahu písm. a), b), c), d), e), f);".

2. V § 44 odst. 2 písm. d) došlo k nesprávnému znění textu uvedeného v závorce. Místo "(ve zkratce "PaeDr.“)" má být správně "(ve zkratce "PaedDr.")".

3. V § 63 odst. 2 písm. c) došlo nedopatřením tiskárny k nesprávnému znění. Místo "vládní nařízení č. 11/1959 Sb., o změně působnosti federálních ministerstev;" má být správně "§ 38 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev;".

Redakce

Souvislosti

Mění
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
Je odkazován z
185/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
102/1989 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě
91/1984 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
Odkazuje na
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
146/1979 Sb. Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Zápdoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
11/1959 Sb. Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.05.1980 Aktuální znění (exportováno 20.06.2019 06:10)
0. 19.05.1980 Vyhlášené znění