Ústavní zákon č. 177/1980 Sb.Ústavní zákon o skončení volebního období zastupitelských sborů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-177
Částka 45/1980
Platnost od 29.12.1980
Účinnost od 01.01.1981
Aktuální znění 01.01.1981

177

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 15. prosince 1980

o skončení volebního období zastupitelských sborů

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


§ 1

Volební období Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady a národních výborů, zvolených v roce 1976, končí v červnu 1981.


§ 2

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Husák v. r.

Štrougal v. r.

Indra v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
34/1981 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
32/1981 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1981 Aktuální znění (exportováno 11.04.2021 05:20)
0. 29.12.1980 Vyhlášené znění