Oznámení č. o5/c9/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c9-o5
Částka 9/1979
Platnost od 21.05.1979
Účinnost od 01.04.1979
Zrušeno k 01.07.1997 (18/1997 Sb.)
Minulé znění 01.04.1979 - 30.06.1997

Československá komise pro atomovou energii

vydala podle § 54 odst. 3 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky výnos č. 4/1979 ze dne 31. března 1979 o obecných kritériích zajištění jaderné bezpečnosti při umisťování staveb s jaderně energetickým zařízením.

Výnos stanoví obecná kritéria zajištění jaderné bezpečnosti při umisťování staveb s jaderně energetickým zařízením včetně jejich vlivu na životní prostředí.

Podle výnosu postupují orgány a organizace, zejména v územně plánovací přípravě, při navrhování, povolování, provádění a kolaudaci staveb s jaderně energetickým zařízením a při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečnosti těchto staveb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1979 a je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky ČSR a ministerstva výstavby a techniky SSR v částce 1-2/1979.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
18/1997 Sb. Atomový zákon
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1979 - 30.06.1997
0. 01.04.1979 Vyhlášené znění