Oznámení č. o9/c8/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c8-o9
Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 12.02.1977
Vyhlášené znění 12.02.1977

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 28. října 1977 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o dlouhodobé spolupráci při využití československého tranzitního plynovodu pro přepravu zemního plynu do Socialistické federativní republiky Jugoslávie přes území Československé socialistické republiky.

Dohoda vstoupila na základě svého článku 8 v platnost dnem 12. února 1977.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.02.1977 Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 19:52)
0. 12.02.1977 Vyhlášené znění