Oznámení č. o8/c8/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c8-o8
Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1980
Minulé znění 01.01.1979 - 31.12.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 9. února 1979 byl v Praze podepsán Protokol k Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím. Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1979 a bude platit do 31. prosince 1979.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 - 31.12.1979
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění