Oznámení č. o2/c8/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c8-o2
Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 01.05.1979
Zrušeno k 01.09.1985 (o3/c26/1985 Sb.)
Minulé znění 01.05.1979 - 31.08.1985

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, vydalo výnos ze dne 5. března 1979 čj. VI/1-2274/1979 o zdaňování odměn za odběr a sběr biologického materiálu z lidského organismu na výrobu sér, očkovacích látek a léčiv.

Výnos upravuje zdaňování odměn vyplácených ústavy národního zdraví pracovníkům těchto ústavů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1979; bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něho nahlédnout u okresních a krajských finančních správ a u ministerstev financí ČSR a SSR.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o3/c26/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.1979 - 31.08.1985
0. 01.05.1979 Vyhlášené znění