Oznámení č. o9/c7/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c7-o9
Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Účinnost od 29.01.1979
Aktuální znění 29.01.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 29. ledna 1979 byl v Praze podepsán První protokol o některých změnách Dohody mezí vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976-1980 ze dne 7. října 1975.

Protokol vstoupil na základě svého článku 4 v platnost dnem podpisu.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.01.1979 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:58)
0. 29.01.1979 Vyhlášené znění