Oznámení č. o7/c7/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c7-o7
Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Vyhlášené znění 28.04.1979

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a se slovenským výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 15. března 1979 č. VVS/4-640/1978 o odměňování pracovníků inspekce veřejného pořádku národních výborů.

Výnosem je stanovena nomenklatura funkcí a základních platů a pracovní i kvalifikační charakteristika funkcí pro zařazení pracovníků inspekce Veřejného pořádku národních výborů do funkcí a pro stanovení jejich platů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1979.

Výnos bude uveřejněn v Bulletinu ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky pro národní výbory; lze do něho nahlédnout na odborech vnitřních věcí krajských národných výborů a okresních národních výborů.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.04.1979 Vyhlášené znění