Oznámení č. o6/c7/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c7-o6
Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Účinnost od 16.04.1977
Aktuální znění 12.06.1992

Náměstek ústředního ředitele Čs. rozhlasu pro techniku, ekonomiku a správu

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 1. dubna 1977 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu. Odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu se řídí výnosem federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. července 1976 čj. II/5-625/76-7307 a prováděcími pokyny Čs. rozhlasu, uvedenými v příloze tohoto výnosu. Pro pracovníky závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu, na které se výnos vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 27. 7. 1968 čj. 33 380/1968 (Věstník Čs. rozhlasu, částka 14/1968), kterým se mění výnos č. 2/1967 Zpravodaje MVO číslo 9-10/1967.

Výnos nabyl účinnosti dnem 16. 4. 1977 a byl uveřejněn v Ústředním věstníku Čs. rozhlasu, částka 14/1977 pod poř. č. 35.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje nařízení č. 251/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos náměstka ústředního ředitele Československého rozhlasu pro techniku, ekonomiku a správu č. 35 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu (reg. částka 7/1979 Sb.).

Souvislosti

Je měněn
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 12.06.1992 251/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 23:39)
1. 16.04.1977 - 11.06.1992
0. 16.04.1977 Vyhlášené znění