Oznámení č. o10/c7/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c7-o10
Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Vyhlášené znění 28.04.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 29. ledna 1979 byl v Praze podepsán Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971-1975 ze dne 29. března 1971.

Protokol vstoupil na základě svého článku 4 v platnost dnem podpisu.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 28.04.1979 Vyhlášené znění