Oznámení č. o7/c5/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c5-o7
Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.02.1978
Aktuální znění 12.06.1992

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

3. výnos ze dne 29. září 1978, čj. E/PM-610.2-5. 9. 1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1977 čj. E/PM-610.2 27. 10. 1977 o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 5/1978 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1978;

Do výnosů uvedených pod bodem 1-3 lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví NV hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky, výnos uvedený pod bodem 4 v Institutu pro daší vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Souvislosti

Je měněn
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
o8/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o4/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c16/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
5/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů
16/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o hospodaření s lihem
27/1971 Sb. Dohoda o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 12.06.1992 251/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 23:43)
2. 01.09.1980 - 11.06.1992 o8/c3/1981 Sb.
1. 01.02.1978 - 31.08.1980
0. 01.02.1978 Vyhlášené znění