Oznámení č. o11/c5/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c5-o11
Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.01.1976
Zrušeno k 01.01.1981
Minulé znění 01.01.1976 - 31.12.1980

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 27. září 1976 byly v Praze podepsány:

Dohoda o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou na období 1976-1980; a

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.

Obě dohody vstoupily na základě svých příslušných ustanovení v platnost dnem 19. října 1978 s účinností od 1. ledna 1976 a budou platné do 31. prosince 1980.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1976 - 31.12.1980
0. 01.01.1976 Vyhlášené znění