Oznámení č. o10/c5/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c5-o10
Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1980
Minulé znění 01.01.1979 - 31.12.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 25. ledna 1979 byl v Praze podepsán Protokol o obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Švédskem v roce 1979. Protokol nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979 a bude platit do 31. prosince 1979.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 - 31.12.1979
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění