Oznámení č. o9/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c4-o9
Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Vyhlášené znění 06.03.1979

Federální cenový úřad, Český cenový úřad, Slovenský cenový úřad a federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydaly podle § 47 a § 52 písm. a) bod 4 zákona č. 133/1970 Sb., § 6 zákona ČNR č. 134/1973 Sb. a § 2 zákona SNR č. 135/1973 Sb. spolu s ministerstvem výstavby a techniky ČSR a ministerstvem výstavby a techniky SSR pokyn č. P-3/78 ze dne 15. listopadu 1978 o tvorbě cenových limitů.

Pokyn stanoví podrobnější podmínky pro tvorbu cenových limitů, cenové řízení, způsob registrace a evidence cenových limitů a jejich změny v návaznosti na § 47, 48 a 100 vyhlášky č. 137/1973 Sb. ve znění vyhlášky č. 73/1978 Sb. Pokyn dále obsahuje závazné a doporučené vzory pro řízení o cenových limitech.

Pokyn nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn v Cenovém věstníku Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu částka 51-52/1978.

Souvislosti

Odkazuje na
137/1973 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
135/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen
134/1973 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 06.03.1979 Vyhlášené znění