Oznámení č. o7/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c4-o7
Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Aktuální znění 01.01.1979

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 30. listopadu 1976 čj. 314-1775/78-7204, kterým se mění výnos ze dne 12. června 1975 čj. II/3-876/75-7204 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací zajišťujících investiční výstavbu v šesté pětiletce ve vybraných okresech Severočeského kraje.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Výnos byl rozeslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a krajským národním výborům, u nichž lze do něho nahlédnout.

Souvislosti

Mění
o3/c23/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:55)
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění