Oznámení č. o5/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c4-o5
Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 10.12.1992 (557/1992 Sb.)
Minulé znění 01.01.1980 - 09.12.1992

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 32 odst. 1 a 3 a § 33 odst. 10 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 122/1978 Sb.) předpis „Peněžité dávky podle zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů“ ev. zn. Všeob. P-19 (práv.).

Předpis upravuje poskytování příspěvku za službu, platového vyrovnání, hodnostního platu a a odchodného vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru a stanoví podrobnosti o úmrtném.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979. Tímto dnem pozbyl platnosti předpis „Poskytování příspěvku za službu, platového vyrovnání a odchodného“ ev. zn. Fin-6-2 (práv.) z roku 1969, registrovaný v částce 39/1969 Sb.

Do předpisu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a u místních vojenských správ.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo 1. doplněk předpisu „Peněžité dávky podle zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů“, evid. zn. Všeob-P-19(práv.), registrovaného v částce 4/1979 Sb. Doplněk upravuje poskytování odchodného vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru. Doplněk nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980. Do novelizovaného předpisu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a u místních vojenských správ.

Souvislosti

Je měněn
o3/c29/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Mění
o4/c39/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
557/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
122/1978 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
39/1969 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1980 - 09.12.1992 o3/c29/1979 Sb.
1. 01.01.1979 - 31.12.1979
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění