Oznámení č. o4/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c4-o4
Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Aktuální znění 01.01.1984

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 6, 18 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu,

— výnosem čj. VI/2-24 923/78 ze dne 27. prosince 1978 I. změny a doplňky sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1979. Výnos bude uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 1/1979;

— výnos čj. VI/3-25 569/78 ze dne 18. prosince 1978, kterým prodloužilo platnost směrnice pro finanční vypořádání cenových rozdílů v maloobchodních cenách v organizacích zabývajících se prodejem výrobků (zboží) z tržních fondů za maloobchodní ceny v roce 1977-1978, čj. VI/3-28 571/76 ze dne 16. prosince 1976 do 31. prosince 1979. Výnos bude otištěn ve Finančním zpravodaji č. 1/1979 a v Cenovém věstníku.

Do všech uvedených výnosů lze nahlédnout u okresních a krajských finančních správ a u ministerstev financí ČSR a SSR.

Souvislosti

Je měněn
o2/c30/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.1984 o2/c30/1983 Sb. Aktuální znění (exportováno 26.01.2021 19:58)
2. 01.01.1981 - 31.12.1983 o2/c2/1981 Sb.
1. 01.01.1979 - 31.12.1980
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění