Oznámení č. o1/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c4-o1
Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Vyhlášené znění 01.01.1979

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 12/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 8. prosince 1978 čj. 24 300/1978-032, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 1/1979. Tento výnos a resortní seznam jsou k nahlédnutí u všech organizací v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Souvislosti

Je měněn
142/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy
o1/c30/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c32/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
12/1975 Sb. Dohoda o provedení hlavy I a II Smlouvy o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci v hraničních otázkách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.05.1992 142/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 03.08.2020 19:11)
3. 20.09.1988 - 30.04.1992 o1/c30/1988 Sb.
2. 01.02.1983 - 19.09.1988 o1/c32/1983 Sb.
1. 01.01.1979 - 31.01.1983
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění