Oznámení č. o7/c30/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c30-o7
Částka 30/1979
Platnost od 29.12.1979
Účinnost od 21.04.1979
Aktuální znění 21.04.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 21. dubna 1979 byl v Kišiněvě podepsán Protokol č. 4 týkající se přístupu federálního ministerstva zemědělství a výživy Československé socialistické republiky k Dohodě o mnohostranné mezinárodní specializaci a kooperaci výroby v traktorovém a zemědělském strojírenství v rámci společnosti „Agromaš“, podepsané v Sofii dne 9. listopadu 1972 a k protokolům č. 1 ze dne 21. listopadu 1974, č. 2 ze dne 31. srpna 1976 a č. 3 ze dne 26. října 1979 k Dohodě. Dohoda a protokoly č. 1, 2, 3 a 4 vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem podpisu Protokolu č. 4, tj. dnem 21. dubna 1979. Kromě federálního ministerstva zemědělství a výživy ČSSR jsou smluvními stranami Protokolu č. 4: ministerstvo zemědělství a potravinářského průmyslu Bulharské lidové republiky, ministerstvo hutnictví a strojírenství Maďarské lidové republiky, ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství a zpracovatelského průmyslu Německé demokratické republiky, ministerstvo těžkého a zemědělského strojírenství Polské lidové republiky a ministerstvo traktorového a zemědělského strojírenství Svazu sovětských socialistických republik.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.04.1979 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 10:18)
0. 21.04.1979 Vyhlášené znění