Oznámení č. o3/c3/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c3-o3
Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 01.12.1978
Aktuální znění 01.04.1982

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo dne 10. listopadu 1978 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 31. března 1976 č. 5/1976 Věstníku MO ČSR o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu ve znění pozdějších předpisů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1978.

Výnos byl uveřejněn pod č. 9 v částce č. 7/1978 Věstníku MO ČSR.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 31. března 1976 č. 5/1976, pozbývá platnosti výnos ze dne 10. listopadu 1978 č. 9/1978 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 3/1979 Sb.).

Souvislosti

Je měněn
o4/c9/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.04.1982 o4/c9/1982 Sb. Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:33)
1. 01.12.1978 - 31.03.1982
0. 01.12.1978 Vyhlášené znění