Oznámení č. o4/c29/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c29-o4
Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 01.09.1979
Aktuální znění 01.09.1979

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos ze dne 14. srpna 1979 č. 2/79, kterým se mění a doplňuje výnos FMPE č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství (reg. v částce 32/1978 Sb.).

Tímto výnosem se doplňuje okruh pracovníků, povolání a pracovišť pro poskytování stabilizačních odměn.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1979, byl uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1979 a lze do něho nahlédnout na generálních ředitelstvích koncernů odvětví energetiky a plynárenství.

Souvislosti

Mění
o13/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 18:47)
0. 01.09.1979 Vyhlášené znění