Oznámení č. o3/c29/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c29-o3
Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Aktuální znění 01.01.1980

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 31 odst. 4 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 122/1978 Sb.) 1. doplněk předpisu „Peněžité dávky podle zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů“, evid. zn. Všeob-P-19(práv.), registrovaného v částce 4/1979 Sb.

Doplněk upravuje poskytování odchodného vojákům z povolání propuštěným ze služebního poměru.

Doplněk nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

Do novelizovaného předpisu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany a u místních vojenských správ.

Souvislosti

Mění
o5/c4/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
122/1978 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1980 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 09:53)
0. 27.12.1979 Vyhlášené znění