Oznámení č. o2/c29/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c29-o2
Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 01.01.1979
Aktuální znění 01.01.1981

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 6, 18 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

— výnos čj. VI/3-20 060/79 z 31. října 1979, jímž prodloužilo platnost směrnice pro finanční vypořádání cenových rozdílů v maloobchodních cenách v organizacích zabývajících se prodejem výrobků (zboží) z tržních fondů za maloobchodní ceny

Federální ministerstvo financí vydalo výnosem z 12. prosince 1980 čj. VI/3-24 300/1980 s účinností od 1. ledna 1981 dodatek ke směrnici pro tvorbu a použití finančních prostředků rizikových fondů vytvořených z cenových rozdílů v maloobchodních cenách pro organizace státního obchodu a spotřebních družstev ze dne 19. ledna 1979 čj. VI/3-26 070/1978 (reg. pod čj. VI/3-20 060/1979 v částce 29/1979 Sb.).

— výnosem čj. VI/2-20 065/79 ze dne 5. listopadu 1979 s účinností od 1. ledna 1980 IV. změny a a doplňky k sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1979.

Uvedené výnosy budou otištěny ve Finančním zpravodaji. Do výnosů lze nahlédnout u okresních a krajských finančních správ a u ministerstev financí ČSR a SSR.

Souvislosti

Je měněn
o2/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1981 o2/c2/1981 Sb. Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 11:41)
1. 01.01.1979 - 31.12.1980
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění