Oznámení č. o11/c29/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c29-o11
Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 31.12.1985
Aktuální znění 31.12.1985

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 9. listopadu 1979 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a ostatní strojírenské výrobky dodávané z Československé socialistické republiky do Kubánské republiky. Podle svého článku VIII Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1985. Poté se její platnost bude prodlužovat automaticky vždy na následujících pět let, pokud ji některá ze smluvních stran nevypoví.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.1985 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 05:14)
0. 27.12.1979 Vyhlášené znění