Oznámení č. o1/c29/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c29-o1
Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Vyhlášené znění 27.12.1979

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. a podle § 28 zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu a Státní bankou československou a ve spolupráci s ministerstvy financí ČSR a SSR pokyny ze dne 10. listopadu 1979 čj. XIII/3-20 251/79 pro vypořádání rozdílů z přepočtu devizových aktiv a pasív k 1. lednu 1979.

Pokyny upravují způsob korunového vypořádání těchto rozdílů u organizací vykazujících devizová aktiva a pasíva a současně platí pro nadřízené ústřední orgány těchto organizací.

Pokyny byly rozeslány vybraným ústředním orgánům federace a ministerstvu financí ČSR a SSR. Budou rovněž otištěny ve Finančním zpravodaji a v Pokynech pro finanční správy.

Souvislosti

Odkazuje na
144/1975 Sb. Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
142/1970 Sb. Zákon o devizovém hospodářství
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.1979 Vyhlášené znění