Oznámení č. o1/c26/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c26-o1
Částka 26/1979
Platnost od 10.12.1979
Účinnost od 01.10.1979
Aktuální znění 01.10.1979

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 26. září 1979 čj. 20 885/79-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 1. února 1973 čj. 27 238/72-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy ve znění výnosů ze dne 31. srpna 1978 čj. 20 443/78-03 a ze dne 29. srpna 1979 č. 20 631/79-03.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1979 a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 19-20/1979.

Souvislosti

Mění
o1/c12/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1979 Aktuální znění (exportováno 25.02.2020 20:16)
0. 01.10.1979 Vyhlášené znění