Oznámení č. o7/c24/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c24-o7
Částka 24/1979
Platnost od 12.11.1979
Účinnost od 01.09.1979
Vyhlášené znění 01.09.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 1. září 1979 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení československo-mongolského společného podniku k provádění geologicko-průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice. Dohoda vstoupila na základě svého článku 21 v platnost dnem podpisu.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 Aktuální znění (exportováno 25.02.2020 18:41)
0. 01.09.1979 Vyhlášené znění