Oznámení č. o4/c24/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c24-o4
Částka 24/1979
Platnost od 12.11.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.09.1979 - 15.01.1992

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo dne 27. srpna 1979 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, k provedení § 5 odst. 9 vyhlášky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, se souhlasem federálního ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR a v dohodě s českým výborem Odborového svazu pracovníků obchodu výnos o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích státního obchodu.

Výnos se vztahuje na učně stanovených učebních oborů v organizacích státního obchodu, tj. v organizacích řízených ministerstvem obchodu ČSR a v obchodních organizacích řízených národními výbory.

Výnosem se ruší výnos ministerstva obchodu ČSR č. 5/1969 Věstníku MO ČSR o úpravě finančního a hmotného zabezpečení učňů některých učebních oborů v organizacích státního obchodu, ve znění výnosu ministerstva obchodu ČSR č. 9/1974 Věstníku MO ČSR.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1979 a byl uveřejněn pod poř. č. 11 v částce č. 8/1979 Věstníku MO ČSR.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
93/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 - 15.01.1992
0. 01.09.1979 Vyhlášené znění